Jdi na obsah Jdi na menu
 


     Emeritní papež Benedikt XVI.

          

 

    Cooperatores Veritatis                   Spolupracovníci Pravdy

       Znak papeže Benedikta XVI.                    Znak Josefa Aloise kardinála Ratzingera      
             v letech 2005-2013                                                               1982 -2005
     

   Erbovní figury ve znaku papeže Benedikta XVI. vycházely z jeho biskupského erbu.
       Původní biskupský znak Josefa Ratzingera byl čtvrcený. 1. a 4. zlaté pole s hlavou Maura, 2. modré pole s hnědým medvědem a červeným zavazadlem, 3. modrostříbrné pole dělené vlnkou, na něm vlnkou dělená zlatomodrá mušle. Nad štítem červený kardinálský klobouk s 15 střapci.
       U papežského znaku je štít rozdělený červenou špicí na tři pole.  
      V prvním pravém zlatém poli je hnědá vpravo hledící hlava Maura (černocha - Etiopana) s černými vlasy, s červenou korunou, červeným límcem a zlatou náušnicí v uchu. Maur je v erbu arcidiecéze Mnichov a Freisig, kde působil arcibiskup Josef ALois kardinál Ratzinger v letech 1977 – 1982. Diecéze Freising byla založena v 8. století. Od 13. století má v erbu hlavu černocha. Roku 1818 byla spojena „arcidiecéze Mnichov a Freising“. Podle Benedikta XVI. je Maur symbolem univerzality Církve a její otevřenosti pro všechny národy.
      V druhém levém zlatém poli je hnědý medvěd, který má vztah ke sv. Korbiniánovi. Sv. Korbinián z Francie (patron Bavorska) hlásal evangelium od roku 680 v Bavorsku a stal se prvním biskupem Freisingu. Při jedné cestě putoval přes Alpy do Říma. Jeho koně (mezka) cestou roztrhal medvěd. Toho světec donutil, aby jeho zavazadla odnesl místo koně až do Věčného města. Emeritní papež Benedikt v tom viděl připomínku tíhy posvátného úřadu, který vykonával.
      V dolním červeném poli je zlatá mušle z legendy o sv. Augustinovi, kterého papež Benedikt velice ctil. Sv. Augustin (biskup v Hippo v 5. století) přemýšlel nad tajemstvím Nejsvětější Trojice. Jednoho dne viděl dítě (anděla) přelévající mušlí vodu z moře do jamky v písku. Augustin mu řekl, že nemůže přelít moře do jamky. Dítě mu řeklo: „Já dříve přeleji touto mušlí celé moře, než ty pochopíš tajemství Trojice Boží.“ Papež chápal tuto historku jako výzvu k vědecké pokoře. Lidský rozum nemůže pochopit Boží tajemství. Mušle je symbol poutníků, kteří putují ke hrobu sv. Jakuba do Santiaga de Compostela. Svatojakubská mušle je v erbu tzv. "Skotského kláštera" v Řezně, který je sídlem diecézního semináře arcidiecéze Mnichov-Freising. Budoucí papež v době svého biskupského jmenování přednášel teologii na tamní univerzitě.
      Za štítem zkřížené klíče sv. Petra svázané červeným cingulem. Nad nimi stříbrná mitra zdobená zlatými pásky tvořícími trojitý papežský kříž. Vzadu splývají z mitry dvě červené fimbrie se zlatým lemem a zlatými křížky. Pod štítem bílé papežské palium s třemi červenými křížky, zakončené černým koncem.
      Biskupové používají heslo, které mají pod svým znakem. Pod papežský znak se heslo nedávalo, přesto ho papež používal.
      První z papežů si své biskupské heslo dal pod svůj znak 267. papež František.

 benedikt-xvi..jpgbenedikt-xvi.--2008.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Medailon papeže Benedikta XVI. v basilice sv. Pavla za hradbami. Na obraze Benedikta XVI. z roku 2005 bylo v roce 2008 změněno palium.

 

Papež sv. Jan Pavel II.

sv.jan-pavel-ii.jpgznak-kardinala-wojtyly.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Totus Tuus                                     Celý Tvůj

       Znak papeže Jana Pavla II.                          Znak Karla kardinála Wojtyly
            v letech 1978-2005                                                      1967 -1978
     

   Erb ve znaku papeže Jana Pavlla II. vycházel z jeho biskupského erbu.
      Na modrém poli zlatý kříž s prodlouženým pravým ramenem, pod kterým je zlaté písmeno M. Za štítem zkřížené klíče sv. Petra svázané červeným cingulem. Nad nimi stříbrná tiára (tříkoruna). Vzadu splývají z tiáry dvě červené fimbrie se zlatým lemem a zlatými křížky. Papež Jan Pavel II. byl posledním papežem, který měl ve znaku tiáru.
      Původní biskupský znak Karla Josefa Wojtyly: na modrém poli černý kříž a pod jeho pravým ramenem černé písmeno M. Nad štítem červený kardinálský klobouk s 15 střapci.
      

Medailon papeže Jana Pavla II. v basilice sv. Pavla za hradbami.

jp.ii..jpg Na dlažbě svatopetrské basiliky byl v roce 1994 umístěn znak 265. papeže sv. Jana Pavla II. Zajímavostí ve znaku je heslo TOTUS TUUS a biskupská mitra. V té době se používala nad papežským erbem tiára.
      Heslo sv. Jana Pavla II.: „Totus Tuus“ (celý Tvůj) vyjadřovalo jeho životní postoj k Bohu a Panně Marii. Od dětsví se zúčastňoval mariánských poutí a modlil se Hodinky k Panně Marii. Heslo si Karel Wojtyla vybral z knihy sv. Ludvíka Marii Grignona z Mortfortu (1673-1716): "Pojednání o pravé úctě ke Svaté Panně". V této knize je tento odstavec: Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt, accipio te in mea omnia. Praete mihi cor tuum Maria (Celý tvůj já jsem a všechno moje je tvé, přijímám tě úplně za svou. Daruj mi své srdce Maria).