Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tiára

9. 4. 2014

 tiara.jpg Odznak papežského úřadu

  Tiára – lat.: tiara = triregnum, trojvládí (corona triregnum = trojí království). Papežská tříkoruna, tvořená bílou kuželovou mitrou, na ní tři zlaté koruny umístěné nad sebou a na vrcholu říšské jablko.

Od 7. století začali nosit papežové kuželovitou čepici. Původně to byla vysoká bílá čepice ve tvaru homole, bez ozdob. Papež Mikuláš I. Veliký (858 – 867) dostal od císaře Ludvíka II. Němce na tuto čepici královskou korunu. Ve 13. a 14. byly na tiáru umístěny ještě další dvě koruny nad sebou a tím vznikla trojitá koruna - tiára.  

  Francký král Ludvík II. Němec věnoval papeži Mikuláši I. na mitru jednu korunu, kterou nosili papežové: 106. sv. Mikuláš I. Veliký r. 858, 171. Alexandr III., 179. Řehoř IX., – 194. papež Bonifác VIII. Dvě koruny nosil 194. Bonifác VIII. a 195. bl. Benedikt XI. Tiáru (se třemi korunami) nosili všichni papežové od 196. pp. Klementa V. 1305 – 1963 (658 let) do 263. pp. ct. Pavla VI., který byl 30. 6.1963 posledním korunovaným papežem.
      Další verze: 1. koruna přidána za 165. pp. Inocence II. (1130-1143), 2. koruna za 194. pp. Bonifáce VIII. (1294-1303)3. koruna za 195. pp. bl. Benedikta XI. (1303-1304) / od 198. pp. Benedikta XII. (1334-1342).

Tiára symbolizovala Nejsvětější Trojici (na některých obrazech je tiárou korunován Bůh Otec), trojí úřad papeže (učitelský, kněžský /pastýřský a královský) a trojí papežskou moc kněz, soudce, nejvyšší zákonodárce) – plenitudo potestatis = plnost moci. Papež byl korunován tiárou po své volbě. Podle některých výkladů byla tiára ještě symbolem trojího jazyka z Bible: hebrejštiny, řečtiny a latiny.
      Tiárou byli papežové korunováni až do roku 1963. Posledním papežem, který se v roce 1963 dal korunovat vlastní tiárou byl 263. papež Pavel VI. Krátce po korunovaci tiáru odložil a 11.11.1964 ji prodal do USA. Výtěžek věnoval chudým do Indie. Tiára Pavla VI. je uložena v chrámu Neposkvrněné Panny Marie ve Washingtonu. Ve Vatikánské pokladnici je uložena její kopie.
      Od středověku měl většinou každý papež svoji vlastní tiáru. Některé tiáry se ztratily, nebo byly zničeny během válek a plenění Vatikánu. Používá tiáry nebylo zrušeno.
   Od doby 201. papeže bl. Urbana V. se tiára používala nad papežským erbem a v letech 1362 - 2005 se stala jeho součástí. 266. papež Benedikt XVI. si nedal tiáru do papežského znaku a 3.5.2005 ji nahradil biskupskou mitrou. Ta má ve znaku tradiční bílou barvu tiáry a je ozdobena třemi zlatými pásky ve tvaru trojitého kříže. 
   Ve Vatikánu je 20 papežských tiár. Nová tiára byla zhotovena pouze pro některé papeže. Většina papežů použila tiáru svých předchůdců. V letech 1846 – 1939 byla použita ke korunovaci tiára bl. papeže Pia IX. Sv. Jan XXIII. dostal po zvolení v roce 1958 tiáru od Benátčanů a papeži Pavlu VI. ji v roce 1963 věnovala milánská diecéze.
      Papežové Jan Pavel I. a sv. Jan Pavel II. se korunovace zřekli a místo korunovace tiárou přijali při svém nástupu na stolec (intronizaci) za hlavní odznak arcibiskupské pallium. Tiáru použili do svých znaků.
       Sv. Jan Pavel II. při intronizační mši řekl, že je věcí volby každého dalšího papeže, jestli se rozhodne pro korunovaci nebo ne. Sv. Jan Pavel II. měl vlastní tiáru (nebyla nikdy použita), kterou mu tajně vyrobili maďarští katolíci a propašovali ji z komunistického státu do Vatikánu. Z toho důvodu byla její existence zveřejněna, až když komunistický režim padl.
     benedikt-xvi.-s-tiarou.jpg Jeho nástupce Benedikt XVI. v roce 2005 nebyl korunován tiárou a přijal také palium.
 benedikt-s-tiarou.jpgPapež Benedikt XVI. dostal darem 25. května 2011 papežskou tiáru, zaplacenou německým podnikatelem Dieterem Philippim a vyrobenou umělci ze Sofie v Bulharsku. Místo původu mělo zdůrazňovat větší jednotu východních a západních křesťanů. Tiára papeže Benedikta XVI. byla použita pouze jednou při vstupu k jedné mši (foto 2011).

 

replika-tiary.jpg

 

Papežská tiára, která se dává při volbě nového papeže na sochu svatého Petra v chrámu sv. Petra v Mnichově (foto 13. 3.2013).