Jdi na obsah Jdi na menu
 


Papežská heraldika

    Součástí papežské reprezentace jsou znaky a vlajka, které vyjadřují postavení papeže jako pozemské hlavy Církve a státu Vatikán.    

   Nejstarším heraldickým symbolem papežů jsou svatopetrské klíče, které jsou tradičním atributem (symbolem) apoštola sv. Petra. Objevují se na vyobrazeních tohoto světce podle úryvku z evangelia, kde Kristus říká Petrovi: „Tobě dám klíče království nebeského, všechno, co svážeš na zemi, bude svázáno i na nebi, a všechno co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno i na nebi“ (Mat 16, 19).
      Klíče se objevují jako heraldický „odznak“ papežů dříve, než se rozvinula středověká heraldika. Od pátého století se objevují na obrazech jako atribut sv. Petra a papežských pečetích. Znázorňovaly se různým způsobem. Bývaly postavené svisle vedle sebe, nebo vodorovně nad sebou. Se zuby a uchy  obrácenými nahoru, nebo naopak dolů apod. Od konce 11. století se zobrazují překřížené do tvaru písmene X, s uchy otočenými dolů a svázanými červeným cingulem (šňůrou).

klice.jpeg

 

 

 

1) Barevné vyobrazení papežského znaku je od vrcholného středověku. Pravý, kosmo položený klíč je zlatý (žlutý) a levý, šikmý je stříbrný (bílý).

 

 

 

 

  

znak-vatikanu.jpg

 

2) Ve znaku státu Vatikán a jeho úřadech jsou klíče s obrácenými barvami: pravý kosmo položený klíč je stříbrný (bílý) a levý, šikmý je zlatý (žlutý).

Tento malý detail - opačné barvy než v papežském znaku, málokdo rozlišuje.

 

 

 

 

 

 

 

Heraldická výjimka z pravidla o kovech a barvách

    Drahé kovy - zlato a stříbro, symbolizují moc, bohatství a všemohoucnost Boha a tím i mimořádnost papežského úřadu. Stejný symbol mají tyto kovy i v erbu Jeruzalémského království.
      V heraldice se zlatá barva nahrazuje žlutou barvou a stříbrná bílou. Podle platné heraldické zásady nesmí být položený kov na kov (stříbro a zlato), nebo barva na barvu, ale musí být kov na barvu a naopak.
      Už v počátcích heraldiky bylo toto pravidlo porušeno v erbu Jeruzalémského království v Izraeli.

Znak Jeruzalémského království 

Na stříbrném štítu je zlatý berličkový kříž, který má mezi rameny čtyři zlaté volné křížky (tzv. Jeruzalémský kříž). Velký kříž symbolizuje Ježíše Krista a malé křížky čtyři svaté evangelisty: Matouš, Marek, Lukáš a Jan.

  

     

inocenc.jpgPrvním papežem, který používal vlastní rodový erb, byl 177. papež Inocenc III. (1198–1216), který měl na červeném štítu černo-žlutě šachovanou orlici.

Posvátný úřad papeže symbolizovaly klíče sv. Petra, podložené pod štítem. Doložené používání znaků papeži je z doby 194. papeže Bonifáce VIII. (1294–1303). V papežské heraldice se používali rodové erby u šlechticů, u nešlechticů erby vlastní a řeholníci převzali figury z řádových erbů. Tyto řádové erby pak vyjadřovaly poslání papeže.

     Na konci středověku se ve světské heraldice začalo užívat tzv. hodnostních korun, které byly zobrazovány nad štítem a vyjadřovaly hodnost nositele (císař, král, kníže, hrabě a baron). Nad znakem papežů se objevila tiára (trojkoruna), která se vznáší nad štítem a stala se součástí papežských znaků do roku 2005. Ve znaku 266. papeže Benedikta XVI. byla v roce 2005 papežská tiára nahrazena mitrou.

      Další zvláštností papežské heraldiky, která se začala používat v pozdním středověku je tzv. papežský štít - koňský štít. Je to štít, který svým tvarem připomíná zepředu obrys koňské hlavy. Byl odvozen z kovového štítu, který chránil při turnaji čelo koně. Tyto štítky byly také dekorativní ozdobou koní při slavnostním průvodu. Protože papež nebyl válečník a nenosil štít v ruce, měl štít s erbem na čele svého koně. 

264. Jan Pavel I. byl posledním papežem, který v roce 1978 použil svůj erb na koňský štít.

265. papež sv. Jan Pavel II. změnil tvar štítu. Výrazný „papežský koňský štít“ nahradil štítem gotického tvaru. To znak zjednodušilo a připodobnilo k papežským znakům raného a vrcholného středověku.
                    

 

                                            znak papeže Jana Pavla I. (1978) na koňském štítu

    
  

 

 

                                                        znak papeže sv. Jana Pavla II. (1978 - 2005)

                                                                            (změna štítu)

 

 Soubor:BXVI CoA like gfx PioM.svg
  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

znak papeže Benedikta XVI. (2005 - 2013)

                                                           (změna tiáry na mitru, přidáno palium)

 

 

znak-frantiska.jpg

     znak papeže Františka (2013)

     (bez palia, s přidaným mottem)