Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diecéze ostravsko-opavská
   Dioecesis Ostraviensis-Opaviensis

 

 Poloha ostravsko-opavské diecéze v rámci moravské církevní provincie

7--ostop-dieceze.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava-Opava -  diecéze

Katedrála Božského Spasitele v Ostravě
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě

posvěcena: 16. 7.1889 / slaví se 22. 9.

ostrava.jpg

 

 

 

 patroni: sv. Hedvika Slezská, sv. Jan Sarkandr, sv. Melichar Grodecký, bl. Marie Antonína Kratochvílová, bl. Metoděj Dominik Trčka

 

+ 30. 5.1996 papež sv. Jan Pavel II.   (působnost dieceze od 31. 8.1996)
                  prezident Václav Havel

 

Znak ostravsko-opavské diecéze: znak tvoří modrý štít s půleným křížem. Barvy kříže jsou odvozeny ze znaku Moravy (pravá polovina) a ze znaku papeže sv. Jana Pavla II. (levá polovina).

 

biskupové

1. František Václav Lobkowicz OPraem. 1996 –
     * 5. 1.1948 Plzeň. Křestním jménem František z Assisi Karel Bedřich Klement Jaroslav Alois Leopold Gerhard Telesfor Odilio Jan Bosco Pavel Maria Václav. Potomek českého knížecího rodu Lobkowiczů. Otec Jaroslav Lobkowicz (1910 - 1985). Matka Gabriella Korff-Schmising-Kerssenbrock kněžna z Lobkowicz (* 1917, + 5. 8.2008).
     Po maturitě v r. 1966 začal studovat na Filosofické fakultě UK, ale v r. 1967 vstoupil do kněžského semináře. V letech 1968 – 1969 studoval na teologické fakultě v Innsbrucku. V r. 1968 vstoupil do řádu premonstrátů (OPraem.), řeholní sliby složil 10. 8.1972.
    Vysvěcen na kněze 15. 8.1972 admininistrátorem pražské arcidiecéze biskupem Františkem Tomáškem v Praze. Z důvodu příslušnosti k řeholnímu řádu nedostal několik let tzv. „státní souhlas“ k duchovenské činnosti.
     Jako kaplan působil ve Frýdku-Místku, Jablunkově a Českém Těšíně. Od r. 1984 byl farářem Mariánských Hor v Ostravě. 265. papež sv. Jan Pavel II. ho jmenoval pomocným biskupem pražským a titulárním biskupem v Catabum Castra. Na biskupa vysvěcen 7. 4.1990. V r. 1990 byl jmenován ústředním duchovním rádcem Junáka a v r. 1992 se stal apoštolským delegátem řádu křižovníků s červenou hvězdou.
     30. 5.1996 ho 265. papež Jan Pavel II. jmenoval za biskupa nově založené ostravsko-opavské diecéze. Intronizován byl 31. 8.1996. Jeho biskupské heslo: Pro vita mundi – Za život světa. Jako biskupský znak používá na čtvrceném štítu znak diecéze a rodový erb.

--- Martin David od 2017
      * 15. 8.1970 Čeladná (u Frýdku-Místku). Po základní škole nastoupil na střední odborné učiliště Tatry Kopřivnice, kde v roce 1988 maturoval. V letech 1989 - 1990 absolvoval vojenskou základní službu. V roce 1991 začal dálkově studovat teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a za dva roky vstoupil do semináře.
     Na slavnost Narození sv. Jana Křtitele 24.6.2000 byl v katedrále Božského Spasitele v Ostravě vysvěcen na kněze biskupem Františkem Lobkowiczem. V roce 2008 se stal generálním vikářem ostravsko-opavské diecéze.
     7.4.2017 byl papežem Františkem jmenován za titulárního biskupa v Tucca di Numidia a (prvního) pomocného (světícího) biskupa ostravsko-opavské diecéze. Jmenování zveřejnil papežský nuncius v ČR Giuseppe Leanza v kostele sv. Václava v Ostravě.