Jdi na obsah Jdi na menu
 


Apoštolský exarchát řeckokatolické církve
   v České republice
    (A E)

gr.jpg

 

 

 

 exarchat-mapa.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Praha -  exarchát (vikariát)

Katedrála sv. Klimenta

posvěcena:

http://farnosthk.wbs.cz/katedrala_-venku.jpg

 

patron: sv. Klement (sv. Kliment), sv. Cyril a Metoděj, sv. Anežka Česká a sv. Mikuláš
 

Eparchie (diecéze) v Prešově byla ustanovena pro katolíky východního obřadu (řeckokatolíky – uniaty) v Českém království a Horních Uhrách (na Slovensku). Bulou 22. 9.1818 založil eparchii papež Pius VII. Pro české a slovenské řeckokatolíky zůstala eparchií i po vzniku Československa, do r. 1950, kdy byla 28. 4.1950 Řeckokatolická církev v Československu násilně zrušena nařízeným Prešovským sněmem (Prjaševský sobor) a připojena k Pravoslavné církvi.
      13. 6.1968 byla obnovena východní eparchie pražským apoštolským administrátorem biskupem Františkem Tomáškem (po souhlasu tehdejší vlády) a vyhlášena papežem ct. Pavlem VI. jako Prešovská eparchie (biskupství) s působností v celém Československu.
      Po rozpadu Československa (1992) a po vzniku České republiky 1.1.1993 byl papežem sv. Janem Pavlem II. ustanoven v Praze prozatímní apoštolský vikariát s působností v České republice pod jurisdikcí Prešovské eparchie. 13.3.1996 (oficiálně bývá uváděn datum 15.3.1996) byl ustanoven apoštolský exarchát (vikariát), předstupeň pro založení eparchie (diecéze). Děkanáty (farnosti): Praha (a Kladno), českobudějovický (ČB), plzeňský (Plzeň, Karlovy Vary, Sokolov), liberecko-chomutovský (Liberec, Chomutov, Děčín, Ústí n.L., Teplice, Žatec), královéhradecký (HK, Pardubice, Turnov), brněnsko-olomoucký (Brno, Jihlava, Kroměříž, Olomouc), ostravsko-opavský (Ostrava, Opava, Karviná, Bruntál, Jeseník).

 

+ 13. 3.1996 papež Jan Pavel II.
                      prezident Václav Havel

 

biskupové:


1. Ivan (Jan) Ljavinec 1993 – 2003 odstoupil
      * 18. 4.1923 Volovec na Podkarpatské Rusi (tehdy ČSR, dnes Ukrajina). + 9.12.2012 Žernůvka u Tišnova. Měl osm sourozenců. Otec byl učitel. Maturoval na ruském gymnáziu v Mukačevě. Teologii studoval v Užhorodu a ve Vídni. Na kněze ho vysvětil 28. 7.1946 v Prešově biskup bl. Petr Pavel Gojdič. Po zabrání Podkarpatské Rusi Sovětským svazem v roce 1946 se nemohl vrátit do Mukačevské eparchie (diecéze) a stal se sekretářem biskupa Gojdiče v Prešově.
      Od roku 1949 byl spirituálem řeckokatolického bohosloveckého semináře v Prešově. Po násilném zlikvidování řeckokatolické církve přijal tajně v říjnu 1950 od světícího biskupa bl. Vasila Hopka jurisdikci generálního vikáře s mimořádnými pravomocemi. V letech 1950 - 1955 se skrýval. V roce 1955 byl zatčen a v roce 1956 odsouzen na 4 roky za "maření dozoru nad církvemi".
      Dostal zákaz pobytu na východním Slovensku (Prešov, Košice). Pracoval v Praze jako popelář, topič a průvodčí. S tehdejším administrátorem pražské arcidiecéze biskupem Františkem Tomáškem zorganizoval v roce 1968 celostátní akci na obnovu činnosti řeckokatolické církve v ČSSR (Československá socialistická republika). Prvním farářem se stal Emanuel Hlaváč.
      V dubnu 1969 se stal Ivan Ljavinec farářem řeckokatolické farnosti sv. Klimenta v Praze. Tajné biskupské svěcení přijal spolu s Eugenem Kočišem v roce 1968 od tajně vysvěceného biskupa Felixe Maria Davídka. Po rozdělení Československa 1. 1.1993 se stal biskupským exarchou (vikářem) řeckokatolické církve v České republice.
      18. 1.1996 ho 265. papež sv. Jan Pavel II. jmenoval titulárním biskupem aklissenským a 30. 3.1996 ho u hrobu sv. Cyrila v basilice sv. Klimenta v Římě vysvětil na pražského biskupa - apoštolského vikáře (exarchu). Administrátor s biskupskými právy. 23. 4.2003 odstoupil z funkce ve věku 80 let. Od července 2008 žil v Domově sv. Alžběty v Žernůvce u Tišnova, kde zemřel. Rozloučení se konalo v katedrále sv. Klimenta v Praze, odkud byl převezen do rodné obce Volovec, kde byl pohřben.

-- Eugen Ján Kočiš 1993
      * 25. 6.1926 v Pozdišovcích u Michalovců (SR). Tajně vysvěcen na kněze v nemocniční kapli v Rožňavě 1. 1.1951 trnavským biskupem Robertem Pobožným. Po skončení vojenské služby u PTP pracoval v pekárně ve Vranově nad Topľou. 7. 2.1958 zatčen a odsouzen na 2 roky. Pracoval jako horník ve Rtyni v Podkrkonoší. Po propuštění pracoval jako kopáč v Plynostavu Pardubice do roku 1968.
      V roce 1968 přijal spolu s Ivanem Ljavincem tajné biskupské svěcení od tajně vysvěceného biskupa Felixe Maria Davídka. Po obnově řeckokatolické církve u nás pomáhal biskupu bl. Vasilu Hopkovi v Oseku u Duchcova a od 1. 9.1969 ordináři Janu Hirkovi v Prešově. Biskup Jan Hirko ho jmenoval kancléřem Biskupského vikariátu v Praze. 1. biskup exarchátu pražského Ivan Ljavinec ho jmenoval generálním vikářem (syncelem). Jmenován titulárním biskupem abrittským 24.4.2004, vysvěcen 15. 5.2004. Emeritován 7.10.2006.

2. Ladislav Hučko 2003 – /
      * 16.2.1948 Prešov. Vystudoval Přírodovědnou fakultu v Košicích a získal titul RNDr. Pracoval v ropném výzkumu v Bratislavě. V roce 1987 se stal báňským geologem v Ostravě. V letech 1992-2000 studoval teologii na Lateránské univerzitě v Římě, kde získal titul ThDr. Na kněze byl vysvěcen 30. 3.1996 v Římě. Vyučoval dogmatickou teologii na univerzitním teologickém institutu v Košicích. 24. 4.2003 ho papež sv. Jan Pavel II. jmenoval pražským biskupem byzantského obřadu. 31. 5.2003 přijal biskupské svěcení a stal se titulárním biskupem orejským. Apoštolský exarcha (vikář) - administrátor s biskupskými právy.