Jdi na obsah Jdi na menu
 


F) Arcidiecéze Košice

4. 7. 2012

Arcidiecéza košická
   Archidioecesis Cassoviensis

 

Poloha arcidiecéze košické v rámci Slovenska

 

Znak košické arcidiecéze 

 

Košice - arcidiecéze

Katedrála sv. Alžběty Uherské

posvěcena:

(foto katedrály)

patron: sv. Ondřej apoštol

  

+ 9. 8.1804 (vyhl. 10.10.1804) papež Pius VII.

rakouský císař a král František II./I.)

+

+ 31. 3.1995 papež Jan Pavel II.

slovenský prezident Michal Kováč

 

Benedikt Kissdy (Kišdy), jágerský biskup, 26. 2.1657 založil Košickou universitu, listinu podepsal v Jasově na Slovensku.

 

biskupové:

1. Andrej (Ondřej) Szabó 1804 – 1819

ostřihomský kanovník, jmenovaný císařem Františkem I. za biskupa

2. Štefan (Štěpán) Szabó 1820 – 1831

3. Imrich Palugyay (Emerich Palúcky) 1831 – 1838, přešel do Nitry jako 71. biskup

4. Anton Ocskay 1838 – 1848

----- sedisvakance (neobsazeno) 1848 – 1850

5. Jozef Kunszt 1850 – 1851

6. Ignác Fábry 1852 – 1867,  * 1792, + 26. 6.1867, mecenáš nových kostelů a klášterních škol

7. Ján Perger 1868 – 1876

8. Konštantín Schuster 1877 – 1886

* 31. 7.1817, + 1899, košický a vacovský biskup

9. Žigmund Bubics (Bubič) 1887 1907

* 1821, + 22. 5.1907, historik, archeolog, malíř obrazů

10. Augustín Fischer-Collbrie 1907 – 1925

11. Jozef Čársky 1925 – 1938 zřekl se úřadu

po obsazení Československa rezignoval a stal se administrátorem území diecéze, která zůstala Slovensku. 11.11.1938 byl založen generální vikariát košické apoštolské administratury se sídlem v Bardejově. 19. 7.1939 byl přeložen do Prešova, v r. 1945 se vrátily hranice diecéze do stavu z r. 1937

12. Štefan Madarász (Štěpán Madarás) 1939 – 1945

 biskup v oblastech, které připadly Maďarsku

13. Jozef Čársky 1945 – 1962 + poslední biskup košický, + 11. 3.1962 Košice

----- Štefan Onderko 1962 – 1990.  * 22. 1.1916 Humenné, + 6. 7.2006. Kapitulní vikář, v r. 1990 jmenován a vysvěcen na biskupa s právem apoštolského administrátora.

-------------------------------------------------------------------------------

arcibiskupové s titulem: metropolita východní provincie

1. (14.) Alojz Tkáč 1990 – 2010 odstoupil z úřadu

* 2. 3.1934 Ohradzany u Humenného, studoval v Humenném, teologii studoval na CMBF v Bratislavě, vysvěcen na kněze 25. 6.1961, v r. 1964 se stal archivářem košického biskupství, v r. 1975 mu byl odebrán státní souhlas, pracoval jako řidič tramvaje a skladník v Košicích, v r. 1983 se vrátil do pastorace.
     14. 2.1990 byl jmenován za biskupa, vysvěcen a intronizován 17. 3.1990 slovenským arcibiskupem Jozefem kardinálem Tomkem z Říma v košické katedrále. 31. 3.1995 byla diecéze povýšena na arcidiecézi. 13. 7.1995 mu bylo předáno arcibiskupské palium a byl uveden do úřadu arcibiskupa. 4. 6.2010 podal rezignaci a ještě v ten den byl jmenován jeho nástupce.

2. (15.) Bernard Bober 2010 –

* 3.11.1950 Zbudské Dlhé u Humenného. Vysvěcen na kněze 8. 6.1974. Působil v Humenném, Snine a Zborově. 1990 - 1991 byl děkanem v Humenném a od roku 1991 generálním vikářem košické diecéze.
     Jmenován 265. papežem sv. Janem Pavlem II. za pomocného košického biskupa 28.12.1992, vysvěcen 30. 1.1993 v košickém dómu sv. Alžběty Uherské.
     Košickým sídelním arcibiskupem jmenován 4.6.2010. Arcibiskupské palium přijal od 266. papeže Benedikta XVI. na svátek sv. Petra a Pavla 29.6.2010 v basilice sv. Petra v Římě. 10.7.2010 intronizován v katedrále sv. Alžběty Uherské - Durynské v Košicích.