Jdi na obsah Jdi na menu
 


Arcidiecéza trnavská
   Archidioecesis Tyrnaviensis

 

Poloha arcidiecéze trnavské v rámci Slovenska

 

 

Znak arcidiecéze trnavské

 

Trnava - arcidiecéze

Katedrála sv. Jana Křtitele

posvěcena: 30.8.1637 (původně univerzitní kostel)

katedrala-sv.-jana-krtitele-trnava.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patron: sv. Jan Křtitel

 

+ 29. 5.1922 apoštolská administratura z ostřihomské arcidieceze,

katedrála sv. Mikuláše v Trnavě

papež Pius IX.
československý president Tomáš Garrique Masaryk

 

Dóm sv. Mikuláše v Trnavě

Dvojvěžová gotická stavba ze 14. století. Postaven na místě románského kostela. Původně farní chrám sloužil 300 let jako arcibiskupská katedrála. Byl místem biskupských sněmů, které dávali směrnice pro rekatolizaci tehdejších Horních Uher.
    Obě věže byly přestavěny v 17. století v barokním slohu. Zbarokizován byl hlavní portál a přistavěny nové kaple. V roce 1701 byl vyměněn gotický oltář za barokní, za rok byl chrám barokně vymalován. V roce 1745 byla postavena kaple pro obraz Panny Marie a 1776 postaven dnešní hlavní oltář. Do roku 1977 byl sv. Mikuláš patron diecéze.

------------------------------------------------------------------------------

++ 30.12.1977 arcibiskupství slovenské provincie

katedrála sv. Jana Křtitele v Trnavě

papež Jan Pavel II.
československý prezident Gustáv Husák

 

++ 30. 3.1995 arcibiskupství západní provincie Bratislava-Trnava

katedrála sv. Jana Křtitele v Trnavě

konkatedrála sv. Martina v Bratislavě

papež Jan Pavel II.
slovenský prezident Michal Kováč

 

++ 14. 2.2008 papež Benedikt XVI.
                    prezident Ivan Gašparovič

bývalá katedrála sv. Mikuláše byla povýšena na basiliku minor 16.11.2008.

 

arcibiskupové z Ostřihomi sídlící v Trnavě:


Ladislav Szálkay – 1526 +
 padl v bitvě u Moháče s uherskými biskupy a s českým a uherským králem Ludvíkem Jagelonským.

Ladislav de Macedonia pomocný ostřihomský biskup se přestěhoval v r. 1531 se souhlasem krále Ferdinanda I. do Bratislavy a později do Trnavy a připravil přestěhování celé ostřihomské kapituly. Arcibiskupové původně bydleli v Primaciálním paláci v Bratislavě.

Pavol de Warda 1526 – 1549 +
 + 12.10.1549. První sídelní ostřihomský arcibiskup v Trnavě.

Juraj kardinál Martinusius 1551

Mikuláš Oláh 1553 – 1568 +
 + 14. 1.1568. V r. 1554 založil v Trnavě kněžský seminář, první tiskárnu a první gymnázium, na kterém se jako povinný předmět vyučovala i spisovná slovenčina.

Anton kardinál Vrančič 1568 – 1572 +
     +15. 6.1572. Jmenován 17.10.1569.

----- sedisvakance 1572 – 1580

--- Mikuláš Telegdy 1580 – 1586
     +22. 4.1586. Jmenován 1580 jako biskup, arcibiskupský vikář.

--- Ján Kutassy (Kutaši) 1587 – 1592
     Jmenován jako biskup, arcibiskupský vikář.

--- Ján Chereödy 1592 – 1596
     Jmenován jako biskup, arcibiskupský vikář.

Štefan Fehérköy 1596

Ján Kutassy (Kutaši) 1597 – 1601 

--- Štefan Szuhay (ze Suché) 1602 – 1605
      jmenován jako biskup, arcibiskupský vikář.

František kardinál Forgáč 1607 – 1615

Peter kardinál Pázmany (Pázmaň) 1616 – 1637 +
 * 1570, + 19. 3.1637. SI (TJ). Jmenován 28.10.1616. Na začátku 17. století byly na Slovensku oblasti, kde nebyla ani jedna katolická farnost.
     Přišel s myšlenkou rozdělit ostřihomskou a jagerskou diecézi, plán se uskutečnil až v r. 1776, kdy se vyčlenila diecéze bánskobystrická, spišská a rožňavská. V r.1635 založil Trnavskou univerzitu s teologickou a filosofickou fakultou, později přibyla i fakulta právnická a lékařská. Tato univerzita získala věhlas v celé střední Evropě, přednášeli zde i čeští profesoři.
     Při mnohých nepokojích v 17. a 18. století byla přeložena do Trnavy i teologická fakulta z Olomouce. Město získalo přezdívku „Parva Roma = Malý Řím“. Dal opravit a rozšířit katedrálu sv. Mikuláše v Trnavě. Úprava a přestavba se realizovala v barokním slohu.

Imrich Lósy (Loši) 1637 – 1641

Juraj (Jiří) Lippay 1642 – 1666

Juraj Szelepcsényi (Selepčéni ) 1666 – 1685
    velký slovenský patriot – národovec. Měl přezdívku Pohronec. V letech 1648 – 1666 byl 55. biskupem nitrianským, v té době se na Slovensko přistěhovalo mnoho Němců a Maďarů, kteří měli kázání ve svém jazyku, proto vyhradil kostel sv. Michaela pouze pro slovensky sloužené bohoslužby.

Jozef kardinál Batthyáni (Baťán)
    * 30. 1.1727, + 1799, na jeho návrh oddělila v r. 1774 uherská královna Marie Terezie z ostřihomské diecéze další tři: Bánskou Bystrici, Rožňavu a Spiš. Sekretářem arcibiskupství byl Anton Bernolák, který se přičinil, aby se trnavské nářečí stalo spisovnou slovenčinou. S nitranským biskupem Františkem Xavérem Fuchsem založil v r. 1792 Slovenské Učené tovaryšstvo, odpůrce reforem Josefa II. V r. 1781 dal postavit Primaciální palác v Bratislavě (dnes primátorský úřad).

Alexander kardinál Rudnay
     * 4.10.1760 Svatý Kříž (Svätý Kríž, od roku 1950 Žiar nad Hronom). Uherské kníže. Uherští magnáti ho na jednom setkání napomínali pro jeho slovanství a on veřejně prohlásil latinsky: „Slavus sum et si in cathedra Petri forum, Slavus ero = Slovan jsem a i kdybych byl na Petrově stolci, zůstanu Slovanem“ (Slovák som a aj keby som bol na Petrovej stolici, ostanem Slovákom). Obnovil arcidiecézi v Ostřihomi, dal postavit novou katedrálu.
     V roce 1820 se vrátila kapitula do Ostřihomi.

Ján kardinál Csernoch (Černoch)
 *1852, + 25. 7.1927, ThDr.

 --- František Richard Osvald 1918 – 1922
 generální vikář pověřený řízením části ostřihomské arcidiecéze, která připadla ČSR.

29. 5.1922 byla jmenována zvláštní Apoštolská administratura trnavská, která spravovala slovenskou část ostřihomské arcidiecéze až do 30.12.1977.

-------------------------------------------------------------------------------

biskupové:

1. Pavol Jantausch (Jantauš) 1922 – 1947 +
    * 1870, + 29. 6.1947 Trnava, apoštolský administrátor, od r. 1925 biskup – apoštolský administrátor pověřený řízením apoštolské administratury.

2. Ambróz Lazík 1947 – 1969 +
   * 7.12.1897, + 20. 4.1969 Trnava, spisovatel duchovní literatury. ThDr., generální vikář, v r. 1949 vysvěcen jako titulární biskup apijský, biskup – apoštolský administrátor

3. Július Gábriš 1969 – 1987 + poslední biskup
     * 1913, + 13.11.1987 Trnava. RNDr. Generální vikář, 1973 – 1977 biskup – apoštolský administrátor. Od r. 1977 biskup – apoštolský administrátor trnavského arcibiskupství, apoštolský administrátor bratislavský.
     Člen kněžské politické organizace Pacem in terris (PiT, mír na Zemi), řízené Komunistickou stranou Československa. Před vysvěcením na biskupa slíbil, že vystoupí z PiT a svůj slib splnil.
     V roce 1977 byla Apoštolská administratura povýšena na arcibiskupství. Za katedrální chrám byl vybrán bývalý univerzitní kostel sv. Jana Křtitele.
     Administrátr Gábriš měl být oficiálně jmenován arcibiskupem. Proti jeho jmenování se postavila KSČ. 265. papež sv. Jan Pavel II. ho tajně jmenoval trnavským arcibiskupem „ad personam“ (pro jeho osobu). Jmenování bylo zveřejněno den po jeho smrti. Pohřben se všemi poctami jako první trnavský arcibiskup.

---------------------------------------------------------------------

arcibiskupové:

(1989 – 1995 s titulem metropolita slovenské provincie, primas slovenský)

(1995 – 2008 s titulem metropolita západní provincie, primas slovenský)

1. Ján Sokol 1988 – 2009
 * 9.10.1933 Jacovce u Topoľčan, v r. 1953 maturoval v Topoľčanech, studia telogie na CMBF v Bratislavě, 23. 6.1957 byl vysvěcen na kněze, v r. 1987 byl zvolen za administrátora arcidiecéze. 12. 6.1988 byl vysvěcen na sídelního biskupa a stal se administrátor diecéze. 26. 7.1989 byl jmenován za trnavského arcibiskupa, slavnostně intronizován 10. 9.1989 v Trnavě arcibiskupem Francescem Colasuonnem z Říma. Arcidiecéze trnavská se 30. 3.1995 stala arcidiecézí Bratislavsko – trnavskou a metropolí západní provincie. 14. 2.2008 se arcidiecéze trnavská stala samostatnou, podřízenou (sufragánní) arcidiecézi bratislavské. Zůstalo mu právo nosit arcibiskupské palium „ad personam“ (pro jeho osobu).

2. Róbert Bezák 2009 – 2012 odvolán papežem 
     * 1. 3.1960 Handlová. Má dva sourozence, sestru Gabrielu a bratra Jozefa.
     Maturitu absolvoval v roce 1979 na gymnáziu v Prievidzi. V r. 1983 se stal tajně členem Redemptoristů (CSsR, Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele), 14.6.1984 vysvěcen na kněze bánskobystrickým biskupem Jozefem Ferancem. V letech 1986-1988 vykonal základní vojenskou službu v Příbrami. 18.4.2009 jmenován arcibiskupem a Jozefem kardinálem Tomkem vysvěcen 6.6.2009 v Trnavě. Jeho heslo: Imple nos Misericordia (Zahrnuj nás milosrdenstvím).
     Arcibiskup světil za kněze kandidáty, kteří byli odmítnuti ve svých diecézích a nebyli údajně uznáni za způsobilé ke svěcení pro nekatolické postoje a mravní problémy. V roce 2009 požádal Vatikán o hospodářskou kontrolu. Z pověření papeže Benedikta XVI. a Svatého stolce se 22.1.-1.2.2012 na arcibiskupství uskutečnila apoštolská vizitace, kterou vedl litoměřický biskup Baxant. Komise zjistila také finanční nedostatky. Arcibiskup byl vyzván, aby podal demisi. Odmítl a papež Benedikt XVI. odvolal 2.7.2012 arcibiskupa Bezáka z vedení arcidiecéze.
     Podle rozhodnutí Svatého Stolce se nesměl zdržovat v trnavské arcidiecézi. Se souhlasem bánskobystrického administrátora Mariána Bublince a představeného redemtoristů se stal 1. 8.2012 na rok výpomocným duchovním (kaplanem) v Radvani (část Bánské Bystrice), kde byl v roce 2008 administrátorem. 31.7.2013 jeho služba skončila, byl poslán na odpočinek. Oficiálně je uveden jako „emeritní trnavský arcibiskup na odpočinku“.
     6.12.2013 odjel na rok do kláštera řádu redemptoristů v Busollengu u Verony. Na generální audienci 25.6.2014 se arcibiskup Bezák setkal s papežem Františkem a předal mu žádost o osobní přijetí. Po návratu na Slovensko nepůsobí na veřejnosti. 10.4.2015 přijal papež František Mons. Roberta Bezáka, emeritního arcibiskupa trnavského v doprovodu Mons. Miloslava kardinála Vlka (+18.3.2017), emeritního arcibiskupa pražského, který toto setkání inicioval. V roce 2017 kardinálové uzavřeli kauzu Roberta Bezáka na 50 let. Od roku 2017 vyučuje na Bilingválním gymnáziu církve bratrské v Bratislavě.

Sede vacante 2012 – 2013

 3. Ján Orosch 2013 –
     * 28. 5.1953 Bratislava. Kněžské svěcení přijal 6.6.1976 od biskupa Júlia Gábriše. Působil v Komárně, Nových Zámcích, Bratislavě a ve Štúrově. 2.4.2004 ho jmenoval 265. papež sv. Jan Pavel II. za pomocného biskupa bratislavsko-trnavského. Biskupské svěcení přijal 2.5.2004.
     Titulární biskup seminský a pomocný biskup bratislavsko-trnavský 2004 - 2008, od roku 2008 pomocný biskup trnavský. 2.7.2012 - 10.7.2013 apoštolský administrátor arcidiecéze místo odvolaného arcibiskupa Roberta Bezáka. 11.7.2013 ho jmenoval 267. papež František za arcibiskupa trnavského a 30. 8.2013 byl intronizován v katedrále sv. Jana Křtitele.
     Jeho intronizace byla narušena asi 100 příznivci bývalého arcibiskupa Bezáka, kteří nesli transparent: "Bezák navždy náš arcibiskup." Pískali a pokřikovali na slovenské biskupy. Arcibiskup Robert Bezák se intronizace nezúčastnil a respektoval zákaz papeže Františka pobývat v bývalé arcidiecézi.

 

 

 

 

 

Ján Orosch sa narodil v Bratislave 28. mája 1953, 6. júna 1976 bol v Bratislave vysvätený za kňaza. Od roku 1976 bol podľa hovorcu KBS kaplánom v Komárne. V rokoch 1978 - 1982 pôsobil ako farský administrátor v Bušinciach. V rokoch 1982 - 1983 bol farským administrátorom v Okoči. Farárom v Nových Zámkoch sa stal v roku 1990, ďalej ako farár pôsobil v Bratislave - Prievoze a Bratislave - Čunove. V rokoch 1993 - 1999 bol dekanom - farským administrátorom v Štúrove a od 1999 do 2004 bol dekanom - farárom v Štúrove. 2. apríla 2004 bol menovaný za titulárneho biskupa seminského a 2. mája 2004 v Trnave prijal biskupskú vysviacku a stal sa pomocným biskupom Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Za generálneho vikára Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy bol vymenovaný 13. mája 2004. Od 2. júla 2012 bol Ján Orosch apoštolským administrátorom Trnavskej arcidiecézy. Čítajte viac: http://www.ta3.com/clanok/1023172/novym-trnavskym-arcibiskupom-je-jan-orosch.html