Jdi na obsah Jdi na menu
 


Církve sjednocené s katolickou církví v Římě.

Podle kodexu kánonu pro východní církve se dělí na 4 skupiny. Své představitele si volí podle sui iuris (své právo = autonomní). Těchto církví je 22.

1) Patriarchální církve

Nejvyšším představeným je patriarcha.  Jeho pravomoc je nad územím církve, mimo pravomoci, které patří papeži.

(za názvem je uveden rok sjednocení, znovusjednocení s Římem):

Koptská katolická církev: Egypt - 1741

Maronitská katolická církev: Argentina, Austrálie, Brazílie, Egypt, Izrael, Jordánsko, Kanada, Kypr, Libanon, Mexiko (1782), Palestina, Sýrie, USA - vždy s Římem, potvrzeno 1182.

Syrská katolická církev: Egypt, Irák, Jordánsko, Kanada, Kuvajt, Libanon, Palestina, Súdán, Sýrie, Turecko, USA, Venezuela - 1781.

Arménská katolická církev: Argentina, Egypt, Francie, Irák, Írán, Jordánsko, Kanada, Libanon, Palestina, Rumunsko, Řecko, Sýrie, Turecko, Ukrajina, USA - 1742.

Chaldejská katolická církev (Babylonská): Egypt, Irák, Írán, Libanon, Sýrie, Turecko, USA - 1692.

Melchitská řeckokatolická církev: Argentina, Austrálie, Brazílie, Egypt, Irák, Izrael, Jordánsko, Kanada, Kuvajt, Libanon, Mexiko, Sýrie, Súdán, Turecko, USA, Venezuela - 1726.

 

2) Vyšší arcibiskupské církve

Nejvyšším představitelem je vyšší arcibiskup. Jeho práva jsou shodná s patriarchou.

Syrsko - malankarská katolická církev: Indie, USA - 1930

Syrsko - malabarská katolická církev: Evropa, Indie, USA.

Řeckokatolická církev: Ukrajinská - 1595 (např. Polsko, Ukrajina), Rumunská - 1697

 

3) Metropolitní církve

Nejvyšším představitelem je metropolita, jmenovaný papežem.

Etiopská katolická církev: Eritrea, Etiopie - 1846

Řeckokatolická církev: Rusínská - 1646 (např. ČR, SR, Ukrajina) 

 

4) Ostatní řeckokatolické církve sui iuris

Nejvyšší představitele jmenuje papež.

Řeckokatolická církev: Albánská - 1628, Běloruská - 1596, Bulharská - 1861, Chorvatská - 1611 (Černá Hora, Srbsko), Italsko-albánská (vždy s Římem), Maďarská - 1646, Makedonská - 1918.

Ruská katolická církev - 1905 (Rusko a Čína)

Řecká byzantská katolická církev - 1829 (Řecko, Turecko)

 

Dělení podle liturgického obřadu - ritu

církev sui iuris di západního (latinského) ritu (1):

Římskokatolická (latinská) církev s různými obřady:

římský ritus, tridentský, ambroziánský (Milán), brazilský, zairský (černošský), mozabarský (západogótská, starošpanělská liturgie, toledský nebo isidoriánský obřad, podle sv. Isidora ze Sevilly). Tento obřad používají i Reformované církve ve Španělsku.  

Do římskokatolického ritu patří také obřady řeholních řádů, např.: cisterciáci, dominikáni, kartuziáni.

 

církve sui iuris východního (byzantského) ritu (15):

Řeckokatolická - Albánská, Běloruská, Bulharská, Chorvatská (v Srbsku a Černé Hoře), Maďarská, Makedonská, Melchitská, Rumunská, Rusínská, Ukrajinská.

Ruská katolická, Řecká byzantská katolická, :

 

církve sui iuris alexandrijského ritu (2):

Etiopská katolická a Koptská katolická.

 

církve sui iuris antiošského (západosyrského) ritu (3):

Maronitská katolická, Syrská katolická, Syrsko-malankarská katolická.

 

církve sui iuris chaldejského (východosyrského) ritu (2):

Chaldejská katolická, Syrsko-malabarská katolická.

 

církve sui iuris arménského ritu (1):

Arménská katolická.