Jdi na obsah Jdi na menu
 


Detaily ze Sacrum triduum

 

Marie vzala libru drahé masti z pravého nardu (J 12,3). Libra indického nardu byla 325 g za 300 denárů. Mzda na den byla v hodnotě 1 denáru. Proto se Jidáš rozčiloval, že se mast mohla prodat.

Večeřadlo na Sionu. První chrám z roku 777, přestavěn ve 13. století, v roce 1561 přestavěn na mešitu. .

Olivetská hora - místo Ježíšovy modlitby před zatčením. V chrámu národů je jeskyně, kde je nápis: HIC SVDOR EIUS FACTUS EST SICVT GUTTAE SANGVINIS DECVRRENTIS IN TERRAM (zde pot jeho stal se jako krůpěje krve tekoucí na zem). 

Římská legie 6.000 vojáků.

V roce 1838 byl postaven nový kostel Bičování Krista bavorským vévodou Maxmiliánem na troskách starého kostela.
     V kostele je nápis: Vykoupí je z útisku a od násilí a jejich krev mu bude drahocenná. (Ž 72,14).

Gabatha = vyvýšené místo.
Lithostrotos = Kamenná dlažba. Pilát zasedl k soudu na místě zvaném Na dláždění, hebrejsky Gabatha  (J 19,13).
     Kostel ECCE HOMO dal postavit obrácený Žid pater Alfons Ratisbonne (+1884). Ke kostelu dal přistavět klášter sionských dcer.

Emauzy vesnice vzdálená 60 honů = 12 km od centra Jeruzaléma. Dnes Hamosa, Bet Mizza.